Коя е вашата предпочитана екипна роля?

 

Класификацията за предпочитаните екипни роли е дело на екипа на Мередит Белбин, добре познат на читателите със своята работа в Колежа по мениджмънт Хенли (Henley Management College - престижен английски бизнес колеж). Там той е извършил детайлно наблюдение на екипи, които са взели участие в сложни бизнес симулации. Той искал да установи най-добрата „сплав” от хора, които да съставят ефективния екип. Неговата работа се различава от предишни изследвания по това, че той изследва личностните характеристики и предразположения на членовете на екипа, вместо тяхната функционална роля.

 

Използвайки въпросници, установяващи личностни черти, той започнал да експериментира с различни екипи, съставени според личните профили на участниците.

Белбин, например създал екипи, наречени „Аполо” от хора с изключително висок интелект. Тези екипи, обаче се представяли слабо по време на задачите, поради това, че членовете на групата по-скоро си пречели, отколкото да се допълват. Макар и брилянтни като индивиди в интелектуални дебати,  когато започвали да работят като екип, техните дискусии не водели до ефективно разрешаване на поставените задачи. След своите задълбочени изследвания, Белбин стигнал до извода, че идеалния екип се нуждае от смесица от различни типове личности и такива с различни способности.

 

На базата на неговата работа произлиза схващането за баланс в екипа. Смесицата от роли в един екип позволява индивидуалните слабости на едни да бъдат преодолени от естествените преимущества на други членове от екипа. Тези екипи са способни да произведат цялостна симбиоза, където общите усилия на екипа се оказват по-мощни, отколкото сумата от индивидуалните роли.

 

 

Кои са т.нар. предпочитани екипни роли?

 

Белбин установил, че когато хората са поставени в екипна ситуация, те приемат нагласа, която ги кара да си взаимодействат и действат в една степен повече над ролята, изисквана от техните работни функции. Това той нарекъл предпочитана екипна роля.

 

Белбин предположил, че потенциалния принос на всеки индивид в екипа,  може да бъде оценен според следните характеристики:

 

-          Интелигентност

-          Доминантност

-          Екстраверсия/Интроверсия

-          Стабилност/Тревожност

 

На базата на тези черти Белбин и неговия екип са идентифицирали 8 ясно изразени екипни роли:

 

 

Координатор

Генератор

Изследовател

Оформител

Гледащи извън екипа

За тези хора  ангажираността и ориентацията е извън света на екипа. Обикновено те доминират екипа.

 

Изпълнител

Контрольор/оценяващ

Екипен играч

Финализатор

Гледащи навътре в екипа

Тези членове принципно са ангажирани със случващото се вътре в екипа. Обикновено, макар и да не бъдат потиснати, тези членове не се характеризират с особена доминантност.

 

Белбин също предлага външно-насочените и вътрешно-насочените роли да бъдат съчетани по следният начин:

 

Координатор – Изпълнител

Генератор – Контрольор/Оценяващ

Изследовател – Екипен Играч

Оформител – Финализатор

 

В идеалния случай трябва да се търси добре балансиран екип. Липсата на някоя роля, може да доведе до по-слаб ефект, но също така присъствието на твърде много от същия тип личности може да доведе до правал на екипа. Например, твърде много Генератори с много добри идеи, но никога не доведени до действие. Екип съставен изцяло от генератори и оформители може да изглежда брилянтно, но пък ще бъде победен от един пълен и балансиран екип.

 

Ако вашия екип разполага с по-малко от 8 души, то може да се удвои на места и да представят две функции вместо една, тъй като изначално всеки от нас може да поема вторични роли. С други думи, може да имате ефективен екип и от 4 души, когато се налага.

 

 

С какво се характеризират гореизброените роли?

 

Координатор (стабилен, асертивен, доминантен, екстроверт)

Председателства над екипа и координира усилията за постигане на целите. По-скоро интелигентен, отколкото гениален, но не съвсем човек на „идеите”. Установява ролите, определя границите, според способностите на членовете на екипа и се фокусира върху това, което правят най-добре. Добър „двустранен” комуникатор, само-дисциплиниран в своите подходи. Ако трябва да се взема решение, той го прави решително, след като е изслушал всички.

 

Изпълнител (стабилен, контролиран)

Практически организатор на това, което е възможно, приложимо, осъществимо. Умее да превръща решенията в дефинирани и управляеми задачи, с които да се заемат реално членовете на екипа. Не се обезкуражава лесно, но не се справя толкова добре в нестабилна, бързо променяща се ситуация. Ефикасен, систематизиран, методичен, но може да бъде ригиден (липса на гъвкавост). Ако трябва да знаете какво е решено или какво трябва да бъде свършено, то изпълнителя е вашия човек.

 

Генератор (доминантен, висок коефициент на интелигентност, интровертен)

Това е човека на „идеите”. Най-творчески, с богато въображение член на екипа и с най-големи възможности да търси нови подходи за решаването на проблем, ако екипа зацикли. Може да се възприеме като арогантен и да обиди другите, като критикува техните идеи, обикновено прави контра-предложения. Може да се обезвери, ако идеите му са разсечени или отхвърлени. Има нужда да бъде третиран внимателно от координатора, за да не бъде прекъсната жизнената„искра”, даряваща го с идеи.

 

Контрольор/ оценяващ (висок коефициент на интелигентност, стабилен, интроверт)

Балбин го определя като „студена риба”. Умерено неинтусиазиран, анализа е неговата стихия. По-скоро критик, отколкото творец, но само ако види пропуск, недостатък в разговора. Този тип е най-вероятно да спре екипа от ангажиране с нерентабилен проект. Едно от качествата му го прави незаменим – неговата преценка е почти винаги вярна и почти никога погрешна.

 

Изследовател на ресурси (стабилен, доминантен, екстроверт)

Общителен, колективист, позитивен, ентусиазиран. Винаги ходи извън групата и се връща от някъде и донася в екипа информация, идеи и т.н. той е дипломатът, поддържащият връзките, винаги търсещ нови възможности в широкия свят навън. Нуждае се от стимула на другите, доскучава му самотната работа. В екипа е добър комуникатор, добър импровизатор, активен под напрежение. Предпазва екипа от прекъсване връзката с действителността и „груповото мислене”.

 

Екипен играч (стабилен, екстроверт, ниска доминатност)

Най-запознат с личните нужди на членовете и емоционалните недоизказани, подмолни течения, скрити обстоятелства в екипа. Най-активен вътрешен комуникатор. Харесван, популярен, неасертивен: цемента на екипа. Лоялен към екипното единство, надгражда идеите на другите, вместо да ги унищожава. Не обича конфронтациите, избягва ги, успокоява/помага да се уталожат страстите при другите. Образцов член на групата, особено в стресови моменти.

 

Оформител (тревожен, доминантен, екстроверт)

Той е лидера на задачите, докато координатора е социалния лидер. Ако няма координатор, оформителя може да ръководи, дава форма на приложението на груповите усилия. Търси обръщането на идеи в решения и действия. Импулсивен и нетърпелив, хората извън екипа го определят като арогантен. Той дори е склонен да поставя екипа в неудобно положение, но прави нещата действителни – да се случват.

 

Финализатор (тревожен, интровертен)

Притеснява се относно това, което може да се обърка. Проверява всеки детайл, като тази му „мания” е израз на неговата тревожност. Преокупиран с ред, обсебено и строго спазва крайни срокове, който поддържа постоянното чувство за спешност. Въпреки, че е ценен за екипа, може да се определи като морализиращ тревожник и да бъде разконцентриран с тривиални незначителни проблеми.

 

Обобщение:

 

-          Членовете на един екип могат да допринесат в работата по два определени начина: чрез своята функционална роля (маркетинг, човешки ресурси, финанси, администрация, практици) и чрез тяхната екипна роля (координатор, финализатор, хрътка, и т.н.)

-          Ефективните екипи зависят от това до каква степен членовете им използват своите относителни предимства в двете насоки: както функционални така и екипни роли

-          Всеки екип има нужда от баланс от екипни роли. Най-добрият баланс ще зависи от специфичните задачи или проекти, които се предприемат и според условията, в които се предприемат.

-          Това изследване няма за цел да заключи, че всички екипи трябва да се състоят от осем души и че трябва да има само по един от всеки тип екипна роля

-          Личните характеристики и предразположения предполагат че различните хора ще се представят в някои роли и ще ограничава техния успех в други.

-          Когато в екипа има баланс, представен от подходящи хора в техните предпочитани роли, те са по-склонни да управляват ефективно своите ресурси и да постигат успешни резултати.

 

 

Ако желаете да разберете към кой тип предпочитана екипна роля спадате вие, свържете се с нас тук.